Prosjekter

Prosjektlogg: restaurant Kontrast

31 Jan , 2016   Video

Har sammen med Kristian Skogen i de siste månedene jobbet med å lage en film for restaurant Kontrast i Oslo. Filmen er skutt over flere opptaksdager på primært to lokasjoner på Østlandet. Skal gå litt igjennom hvordan vi har løst dette oppdraget, og hvilket utstyr vi har brukt både under produksjonen og i post. Update 24.2.16: Kontrast ble […]

, ,