Film

Inspirasjon: februar 2016

16 Feb , 2016  

Et av de viktigste punktene med å lære seg å lage film, er å la seg inspirere av andres arbeid. Dette gjelder også for de som mener de er ferdig utlært! Aldri slutt å se på andre sitt arbeid, og prøv å analyser både det innholdsmessige og det tekniske slik at du kan dra nytte […]