Innholdet i denne artikkelen er mer enn 6 år gammel. Vennligst ta dette i betraktning når du leser artikkelen. All teknisk informasjon er sannsynligvis utdatert!

Har fått litt erfaring av livestreaminger vi har hatt de siste 5-6 årene, og har nå forsøkt å samle alt en en best-practice sjekkliste. Dette er vel å merke en liste vi ikke alltid bruker, men av hva vi ser som går galt så burde vi nok muligens alltid benyttet oss av den..

Alle som skal gjøre streaming bruker ulike løsninger og teknisk utstyr, men denne listen kan skreddersys til det meste. I visse mindre arrangementer så må man også justere kompleksiteten i listen.

Om du ønsker denne som en PDF så kan du laste den ned her: arbeidsflyt_streaming_v3.pdf

Alt begynner med at en kunde tar kontakt og ønsker streaming av sitt arrangement (helst noen uker før arrangementet..)

To uker før streaming

 • Prøv å hent inn så mye informasjon om eventet som mulig. Paneldebatt, kulturinnslag, powerpoint, lokale osv.
 • Tenk igjennom hva slags type event dette er, og lag en plan på ca hva som trengs av utstyr.
 • Tillkall mannskap på de plasseringene som trengs å bemannes, og sørg for å ha nok folk til opprigg/nedrigg. I mange tilfeller trenger ikke alle kameraplasseringer å være bemannet.
 • Sørg for at lokalet er ledig til både opp- og nedrigg i den tiden du trenger før og etter eventet.
 • (optional) Informer kommunikasjonsavdelingen/PR om en planlagt streaming.

En uke før streaming

 • Ta befaring av lokalet det skal streames fra om du ikke har vært her før.
 • Test at lyd fungerer i lokalet dersom du skal tappe et fastmontert anlegg.
 • Test at internett fungerer (ikke trådløst!)
 • Lag en planskisse over lokalet og hvor kamera skal stå, hvem som skal operere, lydmann, kabelgang, regi osv.
 • Klargjør et event på streamingplattformen slik at du har en lenke som kan deles med kontaktperson.
 • (optional) send også lenke til lokal kommunikasjonsavdeling.
 • Husk å minne kontaktperson på promotering rundt streamen.
 • Be om å få tilsendt VB innslag, grafikk, og fullt program med navn/tittel på foredragsholdere.
 • Hold et pre-produksjonsmøte med staben hvor dere går gjennom planskisse, rolleinndeling og kjøreplan.

Dagen før streaming

 • Alt av supringer må lages klart
 • Plakater må klargjøres («sending starter kl», «pause til …», evt «straks tilbake», avslutningsplakat»)
 • Sett opp e.g. Tricasteren mot riktig streaming event
 • Test at streaming fungerer opp mot eventet på Youtube
 • Last inn alt av VB innslag, og test for å se at de spilles av riktig (med lyd)

x timer før streaming

 • Møt opp i god tid før sendestart. Tiden avhenger litt av størrelse på produksjonen/mannskapet.
 • Alle i crew er informert om program/kjøreplan
 • Koble opp Tricaster og last inn riktig event
 • Sett opp alle kameraer
 • legg opp SDI og strøm til samtlige kameraer
 • Koble til alle kameraer og se at alle fungerer som de skal.
 • Se også at alle kameraer matcher hverandre på hvitbalanse, blender, LUT/fargeprofil osv.
 • Bytt til 1/60 på alle kameraer som får med projektorlerret eller en TV.
 • Koble opp PC. Enten via IP (iVGA) eller en scaler. Sjekk at linken fungerer.
 • Dersom det skal spilles av filmer direkte fra PC må du også sjekke at lyd fra PC fungerer godt.
 • legg opp kabel og utstyr for intercom
 • test at intercom fungerer til alle i crew
 • Koble opp lydmixer
 • koble til alle lydkilder til lydmixer
 • koble lydmixer til tricaster
 • test lyd mellom lydmixer og tricaster
 • test samtlige micer som skal brukes og bytt eventuelt batterier.

15 minutter før streaming

 • Alt skal nå fungere, og ikke mer testing av hverken bilde eller lyd.
 • Klargjør en plakat eller totalbilde med supring ala «sendingen starter kl 13:00»
 • Start streaming og opptak. Dersom du bruker Youtube; start også streaming her.
 • Om du har mulighet, sett på ventemusikk eller romlyd slik at seere kan teste lyden sin før sendestart.
 • I perioden frem til sendestart er det ikke lov å gjøre noe med programstrømmen. Denne er live og går nå ut til seere!

Under streaming

 • Ha en person som overvåker selve streamen. Både lyd og bilde. Personen må ha mulighet til å komme i kontakt med regi dersom tekniske feil
 • Overvåk kommentarer på sendeplattform og evt twitter dersom du bruker en hashtag. Ofte kommer det inn tekniske spørsmål og klager her.
 • Husk at alt av lyd og bilde som går ut på program er live! ingen rom for feil da du ikke har mulighet til å rette opp. Sørg for god (og høy!) lyd, og bytt til riktig kamera. Husk å alltid sett kamera i preview før du legger det på lufta.

5 minutter etter streaming

 • Stopp streaming og opptak. Dersom du bruker Youtube; stopp også streamingen her.
 • Dersom du har gjort endringer i lokalet, tilbakestill dette.
 • Pakk ned alt og kjør tilbake til lageret. Sett alt tilbake dersom det er tid til dette.

Dagen etter streaming

 • Dersom du ikke fikk tid til dette i går, sett alt av utstyr tilbake på rett plass. Sett batterier tilbake på lading.
 • Dump filen fra opptakeren til serveren som backup.
 • Rediger og publiser opptaket fra streamingen
 • Last ned analytic-rapport med seertall og annen interessant statistikk.
 • Send lenke for opptaket og statistikk for livesendingen til kontaktpersonen.

Dager etter streaming

 • Hold etter-produksjonsmøte med staben hvor dere går gjennom hva som gikk bra og hva som gikk dårlig. Hva kan forbedres til neste gang.