Innholdet i denne artikkelen er mer enn 6 år gammel. Vennligst ta dette i betraktning når du leser artikkelen. All teknisk informasjon er sannsynligvis utdatert!

I mange tilfeller er det ønsket å levere produksjonen sin med en undertekst. Dette kan f.eks være at den skal tekstes i et annet språk, evt at man vil legge til rette for kravet om universell utforming i offentlig sektor.

Det er noen ulike måter å levere denne produksjonen:

  • Innbrenning av tekst i video
  • Tekst til DVD/Broadcast (.srt / .stl)
  • Tekst til web (.vtt)

Selve prosessen er litt avhengig av hvordan du får selve tekstfilen av filmen, eller om du må gjøre dette selv.

Innbrenning av tekst

Dette er en metode som gjøres som oftest for at den skal fungere med alle typer for avspillere. Her «brenner» du teksten inn i selve filmen slik at det kun er én fil du laster opp til e.g. Youtube. Innbrenningen har derimot sin ulempe med at den bl.a. ikke kan skjules, erstattes med andre språk eller endre font/størrelse/farge.

Det er to måter å få dette til i praksis:

  1. Du har mottatt f.eks en .srt fil fra en oversetter. Du ønsker nå å importere denne inn i FCPX. Last ned appen X-title Importer, importer subtitle-filen, exporter xml, importer xml i FCPX og gjør eventuelle justeringer. Se en kort videogjennomgang av dette her.
  2. Du har ingen tekstfil, men ønsker å lage den fra grunn av i FCPX. Last ned pluginen TKY Subtitler Effect, legg denne i User/movies/Motion templates/Titles, hent opp effekten i FCPX og begynn å skriv inn tekst. Du må her selv velge hvor lenge den skal ligge på skjermen, men effekten vil selv justere bakgrunnsboksen til riktig høyde/bredde. Eksporter filmen på vanlig måte.

 

Levere til DVD og Broadcast

For å levere produksjonen til DVD eller til e.g. NRK må man følge noen andre krav. Her kan man ikke brenne inn teksten, men den skal leveres som en separat fil. Dette kan f.eks være en .srt eller en .stl fil.

Noen større prosjekter velger å levere dette arbeidet til profesjonelle tekstere, som f.eks Bio-visjon, og vil man dermed få en slik fil ferdig klargjort fra de. Husk at .srt/.stl filen skal ha samme unikt filnavn som masterfilmen.

Dersom du ikke allerede har denne filen, må du tekste selv. Last ned appen Aegisub til mac, importer filmen, og begynn å tekste. Eksporter til slutt til den filtypen du ønsker (stl/srt/sub). Se video som viser hele brukerveiledningen her.

Levere til web

Når man skal levere til web så er det igjen helt andre standarder som gjelder. Man bør så godt det lar seg gjøre å holde seg til HTML5 standarden (nemlig webVTT) slik at det vil spilles av alle steder som støtter HTML5. Youtube o.l. støtter å importere mange andre ulike filtyper som .stl, .sub og .srt, men om man idag skal lage en subtitle-fil til web så er det like greit å lage det til å passe med dagens standard.

For å lage denne webVTT (.vtt) filen kan du bruke Microsoft sitt verktøy HTML5 Video Caption Maker som lastes i nettleseren. For å se videogjennomgang av dette verktøyet, kan du se her.

Oppdatering: Pilot Media har laget et eget innlegg på hvordan man leverer tekst til facebook! Les posten til Takin Kroop herSlik Får du undertekst på Facebook-videoene dine