Spar tid med FCPX/Compressor

Innholdet i denne artikkelen er mer enn 10 år gammel. Vennligst ta dette i betraktning når du leser artikkelen. All teknisk informasjon er sannsynligvis utdatert!

FCPX tar for seg en betydelig endring av arbeidsflyt, noe som i segselv også gir et utslag på tiden man bruker per prosjekt. Noen ganger teller hvert lille minutt når man nermer seg en deadline, eller har en sint kunde som prikker deg på ryggen og krever kjappe resultater. I disse tilfellene er det viktig å velge arbeidsflyten med omhu! 

Selve tiden det tar å klippe prosjektet er det lite jeg kan gjøre noe med, men jeg kan ihvertfall dele noen råd som betydelig vil senke eksport-tiden.

Render

FCPX introduserer ‘background rendering‘ som gjør sitt for å gi «ubrukt» maskinvareytelse en ny mening med livet ved at den konstant vil prøve rendre alt du gjør, mens du kan fortsette å klippe som normalt. Min erfaring er at denne automatiske rendringen stjeler for mye resurser av min helt OK kraftige MacBookPro, noe som igjen gjør at FCPX lugger. Denne funksjonen kan lett skrus av i innstillingene til FCPX.

Export

Min gamle arbeidsflyt i FCP7 var: Render all –> Send to compressor –> Export. Etter oppgradering (ja.. OPPgradering) til FCPX syntes jeg dette tok noe i det lengste laget og begynte notere ned hvor lang tid dette tok, for å så sammenligne ulike måter å oppnå et ferdig produkt på.

Utregning

Ved å prøve litt ulike forsøk med «Render all», «send to compressor» og «Export» , kom jeg frem til noen tider:

Setter man disse tidene sammen med de ulike valgene man må ta for å få et sluttprodukt, får man noen interesante observasjoner.

Eksempler

Velger man «render all» og «send to compressor» er slutt-tiden nesten 11 timer!

Velger man istedet «Export (til lokal disk)» og fortsatt tar «render all» først, for å så manuelt dra eksportfilen inn i Compressor, blir tiden litt under 4 timer.

Dropper man denne «render all» funksjonen og eksporterer heller direkte til lokal disk, før man tar filen inn i compressor, er vi nede i nesten 2 timer 30 minutt!

Konklusjon

Vil du spare tid? Hold deg unna «render all», og ihvertfall ikke bruk «send to Compressor»! (!!) Ved bruk av direkte eksport (uten render) og manuell bruk av Compressor med lokal fil kan man spare hele 78% av tiden!